Innlogging
Brukernavn
Passord
 
Glemt passord?
Skriv inn din e-postadresse
E-post
eller kontakt forlaget på
telefon 22 99 04 00 eller
e-post norsklovkommentar@gyldendal.no
 

Tjenester og fordeler ved forfatterportalen

  • Vi oppdaterer deg med alle lovendringer. Vi sender deg epost med de lovendringene som er relevante for dine manus.
  • Nye rettsavgjørelser - til dine lover - slik at du alltid er oppdatert med den siste utvikingen inne rettsfeltet
  • Tilgang til vårt arkiv av artikler, kommentarutgaver, rettsavgjørelser m.m.
  • Ekstra redaksjonell bistand. Vi bistår med endringer i manus der det ikke er særskilt behov for juridisk kompetanse.

Rettsavgjørelser

Forlaget holder løpende oversikter over nye avgjørelser i Høyesterett. Avgjørelsene sorteres per lov (og evt kapittel eller paragraf) og spesifiserte oversikter gjøres tilgjengelig for forfatteren. Sammendrag av dommen og fulltekst vil være tilgjengelig

Tilgang til arkiver

Alle forfattere vil ha tilgang til komplette lister over rettsavgjørelser, juridiske artikler, kommentarverker og litteratur.

Forfatterportal

Forlaget har utviklet en portal som skal lette kommunikasjon mellom forfatter, redaktører og forlaget. Tjenestene som er nevnt over vil være en del av denne portalen.

Portalen gjør det mulig med elektronisk manusinnsending og meldinger mellom forfatter og forlag. Videre inngårroyaltyoppgaver, avtaler med forlaget osv.

Hjelp til oppdatering av manus

Dersom forfatter ønsker det kan enkelte endringer utføres av forlaget. Det forutsettes at det ikke er nødvendig med den juriske spisskompetanse som forfatteren selv besitter. Eksempler på slike oppgaver kan være:

  • Oppdateree sidehenvisninger til en ny kommentarutgave.
  • Endre ordbruk i kommentaren som følge av endret ordlyd i loven
  • Vurdere relevansen av nye rettsavgjørelser.

Alle slike oppgaver avtales særskilt med forfatteren. Forfatteren har i alle tilfeller ansvar for kommentaren og må godkjenne denne.